Skævevej 104
9352 Dybvad
Telefon 9886 9270
Mobil Kim: 4034 9270
Mobil Morten: 2166 4549
Mobil Martin: 2611 5988
eller email: kim@kh-jensen.dk

Historie

profil Jeg blev færdiguddannet som tømrer i 1983 og arbejdede herefter 6 år
som tømrersvend hos det tømrerfirma, hvor jeg blev udlært.

De seneste år som tømrersvend gik jeg med en drøm om at starte egen
tømrervirksomhed op, og i april 1989 tog jeg springet og etablerede
tømrerfirmaet Kim Jensen på vores bopæl, en tidligere landejendom mellem
Skæve og Dybvad, der blev ombygget til værksted og lager. I opstartsfasen
havde jeg 1 enkelt medarbejder ansat på løs basis.

Ordreindgangen i firmaet var støt stigende og dermed også medarbejderstaben,
og vi er således 9 ansatte i firmaet i dag, 6 tømrersvende, 1 murersvend og 2 tømrerlærlinge.

Pr. 1. januar 2011 er tømrerfirmaet blevet omdannet til et anpartsselskab,
da min søn Morten er blevet partner i firmaet. Morten har været uddannet tømrer
siden marts 2006 og har opnået god erfaring igennem de mangeartede opgaver,
som firmaet udfører.

Pr. 1. April 2015 blev min søn Martin ansat i firmaet som murersvend.